Chcete do TSM/SCM Praha?

11. srpna 2022 13:18 Jája Němečková 239 zobrazení

Nyní je správná doba na to, upozornit trenéry mládeže i mladé závodníky (zejména ty čtrnáctileté, pro ostatní to snad novinka není), že se blíží srovnávací testy mládeže, na jehož základě mohou být v případě dobrých výsledků zařazeni do našeho TSM.

Činnost praho-středo-jihočeského TSM (+ Pražského SCM) organizuje Tomáš Landovský a daří se mu zapojovat i další trenéry větších mládežnických oddílů, bez nich by to nešlo. Na webu TSM je možné zjistit podrobnosti o termínech, akcích TSM i výše zmíněném srovnávacím testování mládeže. Nyní je nejbližší akcí soustředění v Orlických horách v nadcházejícím týdnu.

Zařazení do TSM znamená příležitost často trénovat s kvalitními běžci i členy mládežnických reprezentací a získat částečnou finanční podporu účasti na soustředěních. V trochu menší míře se podpory dostává i členům SCM, kam jsou zařazeni všichni běžci s licencí A, v případě mladšího dorostu v případě zájmu i s licencí B.

Jako každoročně děkuji TomLandovi za skvělou manažerskou práci, a všem trenérům, podílejícím se na zajišťování soustředění a sestavování osobních tréninkových plánů svěřenců, za jejich čas.