Žaket pražský pohár žactva 2010

16. dubna 2010 14:54 PSOB 66 zobrazení

Letos probehne nove i soutež žákovských družstev, kdy se každému oddílu zapocítává celkem 5 nejvyšších bodových zisku jeho clenu, startujících v kategoriích DH10,12,14.
Každý závodník, který dokoncí závod podle pravidel, má tolik bodu, kolik porazil souperu. Diskvalifikování nemají žádný bod.
(Napríklad na závod dorazí 10 detí jednoho oddílu, které startují v klasifikacních kategoriích DH 10,12,14.
Pet z nich, které získají nejvyšší pocet bodu, bez ohledu na to v které z uvedených kategorií, bude zapocteno do výsledku družstva. Nikdo neví dopredu, jestli bude víc bodu za 5. místo v D12 nebo za 1. v H14…I nezapocítaní ubírají body poraženýcm souperum.)

Cena bude sladká, pocit víteze ješte sladší, zkrátka – jezdete na závody žppž v hojném poctu!

Slavnostní vyhlášení a zakoncení žppž 2010 bude 23. cervna na závodu štafet v Divoké Šárce!