Body za 1. ŽPPŽ

10. května 2010 19:45 PSOB 76 zobrazení

  • „“Žaket Pražský pohár žactva““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/zppz10.htm]
  • „“Soutež oddílu““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/zppz10-oddily.htm]