Dny Orientace v prírode – výzva poradatelum

31. srpna 2010 11:17 PSOB 53 zobrazení

Po úspechu prvního rocníku vyhlásil CSOS rocník druhý. Jeho motto, zamerení, cíl, formy, organizátori, systém porádání, co udelat pred a co po akci zustává v podstate stejné. Opet pujde o usporádání nenárocných (propagacních, cvicných) orientacních závodu pro školní mládež a sportovní verejnost v bezprostredním okolí škol, lesoparku a sportovních areálu s využitím „výukových map“ vydávaných v letech 2007 – 2010, ale i jiných vhodných map v daném míste. Cílem je ukázat mladým zájemcum náš sport, prilákat je do oddílu OB, nabídnou školám nenásilnou formou výuku orientace a topografie, naucit se spolupracovat s uciteli, využít propagacne a marketingove pro podání grantu. Opetovne nebo poprvé dát o sobe vedet !!!
Do jarní cásti se zapojilo 37 poradatelu. Invaze prihlášek na podzimní cást však zatím nenastala. Zrejme je to tím, že práve v minulém víkendu skoncily prázdniny a také vícedenní závody. Takže nyní máte možnost se zase konsolidovat a prihlásit na podzimní termín „Dnu orientace“. Pripomínáme, že doporucený termín je 5.-15.ríjna 2010, ale oddíly – poradatelé se mohou prihlašovat dle vlastního výberu a dohodnutých místních podmínek, prakticky lze zahrnout všechny akce až do konce roku.
Sekretariát CSOS pak má pro prihlášené poradatele pripraveny výukové a propagacní materiály, novou skládacku „Objev OB“ a poukázky, které venují firmy Gigasport a HSH.
Podle poctu prihlášených pak vydáme opet nový plakát – pozvánku na Dny orientace 2010 nebo PEXESO.

Vše podstatné je obsaženo v proposicích akce, které radeji znovu posíláme všem oddílum, jsou umísteny na svazové stránce: www.orientacnisporty.cz, prihlášky a další informace pak budeme zverejnovat na webové stránce KROB : http://krob.eso9.cz a v casopise Orientacní beh.
Prihlášky pak prijímá a korespodenci s Vámi povede stejne jako v roce 2009 Ivan Mateju na : csos.im@cstv.cz , který Vám také preje mnoho zdaru pri porádání podzimních „Dnu orientace v prírode“ v roce 2010.

Ivan Mateju
místopredseda CSOS