Co ve svátek 17/11? SMIK nebo Pražský minimax?

15. listopadu 2010 8:12 PSOB 72 zobrazení

SMIK: Ve stredu 17. listopadu porádá oddíl OB Slavie Praha „“tradicne netradicní OB s migrujícími kontrolami““:[http://ob.vse.cz/smik/smik10/rozpis.htm] – v Celákovicích, „“restauraci Grado““:[http://www.grado.wz.cz/], na mape Svatý Václav (presah k Celákovicím nove primapován!!) Na start se chystá pres 200 úcastníku!

Minimax: Kdo se necítí dostatecne zkušený ci rychlý k honu za stehovavými kontrolami, muže vyrazit na Pražský Minimax, turistický pochod podle mapy (trasa vyznacena jenom v mape) Prahou, k nejvyššímu bodu pražského katastru. Trasy cca 20 a 11 km, na trati 10+10 kontrolních otázek (vztahujícím se k místum na trati).
Archaická zábava, která zpestrí i pošmourný listopadový den. Podrobnosti o místech startu najdete „“webu poradatele““:[http://www.zaket.cz/8x4p_index.php?ukaz=vse].
Letos je trasa príznivá i pro cyklisty, samozrejme pri dodržování pravidel silnicního provozu na nekolika rušných prechodech silnic.