Sezona skoncila a je dopocítáno

28. října 2010 18:12 PSOB 69 zobrazení

Všechny výsledky podzimní série Pražského žebrícku byly spocítány. Mládeži za jejich snažení jsou navrženy licence.
Jelikož každý deláme chyby, i ve výsledcích se nejaká muže vyskytnout. Svoje protesty a pripomínky mužte psát do 11.11. 2010.

  • „“Pražský žebrícek a veteránský žebrícek““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/pz10p.htm]
  • „“SmartMaps Cup““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/SMC10.htm]