Enacon Cup je za námi, Enacon liga probehne na podzim

26. srpna 2011 9:16 PSOB 42 zobrazení

1.1. Enacon liga je dlouhodobou souteží oddílu Stredoceské a Pražské oblasti v kategoriích žactva a dorostu.
1.2. Do vyhodnocení souteže jsou zahrnuti všichni závodníci kategorií DH 12, D-14, D-16, D-18, H-12, H-14, H-16, H-18
registrovaní v CSOS, kterí jsou cleny oddílu Pražské nebo Stredoceské oblasti CSOS
1.3. Závody zarazené do souteže vypisuje SK v PPSP príslušného roku jako závody spolecné se závody podzimní série Pražského žebrícku.
1.4. Hodnocení souteže.
a) Jednotlivým závodníkum jsou prideleny body podle umístení ve své kategorii v jednom závode podle následujícího klíce:

Umístení žactvo dorost
1. 35 25
2. 32 22
3. 30 20
4. 28 18
5. 26 16
6. 25 15
pro další umístení vždy o bod méne až do hodnoty nula.
b) Body mohou získat pouze závodníci, kterí úspešne dokoncili závod.
c) Za jeden závod se oddílu zapocítá osm nejvyšších bodových hodnot, které získali jeho clenové v závode bez ohledu na kategorii.
d) Vítezem se stává oddíl s nejvyšším souctem bodu dosaženým v závodech celé serie. V prípade rovnosti bodu
rozhoduje vyšší soucet bodu oddílu za jeden závod.

První z rozpisu závodu zarazených do této ligy jsme práve zverejnili. Veríme, že zapocítávání i dorosteneckých kategorií prispeje k týmovému duchu ve všech oddílech!