Poslední PŽ 30/10 prímo v Praze, shromáždení oblasti tamtéž

14. října 2011 12:10 PSOB 82 zobrazení

Zároven zde probehne valné shromáždení KS, viz pozvánka:
Svoláváme na závod porádaný FSP v nedeli 30. 10. 2011 shromáždení klubu Pražské oblasti. Na tomto shromáždení je potreba formálne potvrdit, že predsednictvo Pražského svazu orientacních sportu je zároven Predsednictvem Pražské oblasti sekce OB CSOS a zároven zvolit 4 delegáty na shromáždení sekce OB, které probehne 10. 12. 2011 v Praze (odpoledne pak VH CSOS).

Prosíme tedy, abyste na závod FSP vyslali zástupce vašeho klubu, který se prihlásí na prezentaci závodu a dostane další instrukce k shromáždení (volba delegátu, podpis usnesení). Zároven prosíme, abyste predem uvážili nominaci delegátu na Shromáždení sekce OB. Nominaci oznamte mailem nejpozdeji do pondelí 24. 10. 2011 J. Nemeckové.