Pozvánka na shromáždení PSOS a oblasti 2012

5. ledna 2012 12:48 PSOB 47 zobrazení

Každý oddíl vyšle 1 zástupce (odhlasováno na Shromáždení oblasti sekce OB v Šárce 30/10/12, viz dokumenty).

Na programu bude poverení predsednictva PSOS rízením oblastních souteží sekce OB (formální krok poplatný stanovám CSOS a situaci v naší oblasti/kraji), zpráva o hospodarení, seznámení se soucasným stavem v telovýchove a situací CSOS, schválení dokumentu (hospodárské smernice, soutežní rád, provádecí predpisy) pro sezónu 2012 . Návrh dokumentu obdržíte v dostatecném predstihu.

Jména delegátu zasílejte na mail jarmila.nemeckova@zaket.cz