Konecné výsledky PŽ

1. května 2012 22:38 PSOB 63 zobrazení

Jsou spocítány výsledky jarní cásti Pražského žebrícku a navrženy licence. Máte dva týdny na protesty a reklamace, pak budou licence prideleny.

  • „“Pražský žebrícek a veteránský žebrícek““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/pz12j.htm]
  • „“Enacon Cup““:[http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz/enacon12j.htm]