Žaket pražský pohár žactva – secteno, podtrženo

18. června 2012 9:04 PSOB 48 zobrazení

„“Celkové výsledky““:[http://www.zaket.cz/index.php?page=orientacni-beh/zaket-ppz/vysledky] už jsou zverejneny!
Tešíme se na Vás na vyhlášení, kde budou po závode štafet Klacky Open predány ceny.
Všichni se modlete za príznivé pocasí – bez bourky! Pokyny visí „“zde““:[http://www.zaket.cz/UserFiles/File/Pokyny%20KLACKY%20OPEN.pdf].
Oddílovou soutež vyhrála letos Kotlárka Praha pred Matematicko-fyzikalní fakultou Praha a Kamenicí. byl to boj!
Ostatním týmum také gratulujeme, snad tato soutež prispela k posílení týmového ducha žákovských družstev!