Seminár k Celomestským grantum 2013

20. září 2012 8:58 PSOB 95 zobrazení

Bude se konat seminár Granty 2013, na kterém se mužete seznámit s
nejduležitejšími zmenami ve vyhlášení Celomestských programu podpory sportu
a telovýchovy v hl. m. Praze na rok 2013.
Seminár se uskutecní 3. ríjna 2012 od 18:00 hod ve Velké zasedací síni, 1. patro,
Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1.
Akce se osobne zúcastní paní radní JUDr. Helena Chudomelová.
pracovníci odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy.

V prípade dotazu se prosím obratte na mne.

Bc. Jirí Krejca, Magistrát hl. m. Prahy, Oddelení sportu, volného casu a projektu

Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.: 236 005 912, mob.: 725 066 705
jiri.krejca@praha.eu