Jak dopadl „“Závod, kde nemusíte behat, ale mužete se vozit!““

11. března 2013 14:14 PSOB 86 zobrazení

Vydavatelství Žaket a studenti Fakulty dopravní CVUT usporádali na 4. rocník Orientacního závodu na linkách Pražské integrované dopravy.
Start byl u „“budovy FD CVUT““:[http://www.mapy.cz/s/6c9I] v Horské ul. 3 na Albertove. Zde probíhal i Studentský den FD CVUT.

Výsledky najdete „“tady.““:[http://www.sd.fd.cvut.cz/dox/vysledkyOB.pdf]