Valné shromáždení Pražského svazu orientacních sportu 27. února na Strahove

19. února 2013 11:09 PSOB 78 zobrazení

Valné shromáždení PSOS a POOB se koná 27. února (ve stredu) od 18:00 na Strahove,
v prostorách CSTV, v místnosti 234.
Letos je to shromáždení volební pro období 2013-2014.
Pozvánky na VS byly rozeslány zástupcum oddílu 1. února 2013.

Kluby s poctem clenu registrovaných k 31.12.2012 50 a více, mohou
zastupovat dva delegáti,
Kluby s poctem clenu registrovaných k 31.12.2012 1 až 49, muže
zastupovat jeden delegát.

Navrhované zmeny dokumentu oblasti vyvesíme pred víkendem k prostudování.
Dostavte se v hojném poctu.
Za výbor PSOS J. Nemecková