Pozvánka na valnou hromadu

25. ledna 2009 14:59 PSOB 104 zobrazení

VH PSOB 2009 se koná v pondelí 9/2/09 od 18 hod v budove Pražské telovýchovné unie Pod Dekankou.
Všechny oddíly vyšlou po jednom zástupci, oddíly s poctem registriovaných clenu nad 50 (k 31/12/08) mohou vyslat zástupce 2.