Zimní olympiáda detí a mládeže – lyžarská soustredení

10. října 2013 10:27 PSOB 105 zobrazení

6-8/12 – Boží Dar, penzion Medard – soustredení porádané zkušeným trenérem a Lobákem Vaškem Zakourilem. Snad bude sníh, protože toto soustredko bude asi z hlediska nominace nejzásadnejší. Na toto soustredení Praha prispeje. Bude se lyžovat i závodit v LOBu. Prosondujte okolí, kdo Vám muže pujcit porádný mapník.
Místo – Boží Dar, Penzion Medard; kapacita tam je pres 100 lidí. Nástup ideálne v pátecní poledne, zacíná se obedem:)
Pokud pojede více detí z jednoho oddílu, pocítáme s tím, že s nimi pojede i trenér.
Cena pobytu pro díte do 1000 Kc vcetne plné penze (Praha prispívá). Doprava zrejme individuálne auty. Prihlašujte se V. Zakourilovi, ideálne prostrednictvím Vašich trenéru, po oddílech.

13-15/12 – Mísecky, chata Rolba, prípadne jiný objekt pri previsu zájmu. Porádá Petr Valášek, je to SCM soustredení + stredoceské soustredení žactva/ZODM. Pražstí žákovští zájemci by s sebou rozhodne meli prihlásit i trenéra! Prihlašujte se Petrovi Valáškovi, ideálne prostrednictvím trenéra, po oddílech.

20-23/12 – Tri Studne, Chata Duha (tedy prostor blízký ZODM!) Více informací najdete na webu „“vysocinské oblasti““:[http://www.obvysocina.cz/clanek/soustredeni-mladeze-lob-2395] . Primárne je pro úcastníky ZODM, ale kdo má ted v dobe prihlášek, vedet, kdo v té nominaci bude? Dobrým lyžarum ale urcite prijde k duhu.

Ty deti, které hodlají usilovat o nominaci na ZODM, at s rodici co nejdríve zváží zájem o tato soustredení a co nejdríve se prihlásí! Boží Dar a na Mísecky do konce ríjna, na vysocinské soutredení co nejdríve. Samozrejme na pražské božídarské soustredení mužete vyrazit, i pokud se na lyžích cítíte dobre a na ZODM zrovna nemyslíte.

Bude-li v okolí Prahy sníh, je možné, že udeláme LOB tréninky i dríve.