Štafety pro žáky 24/9 v Krcském lese

11. září 2014 13:30 PSOB 48 zobrazení

Kamenice porádá stredoceskému žactvu prebor štafet. Stejne jako vloni probehne v Krcském lese u srubu Gisela ve všední stredu 24/9.
Pražské týmy se mohou též hlásit v „“ORISu, kde najdete více informací““:[http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2612].

Poznámka: Pražský prebor štafet už byl – v Plzni Na Bolevci.