MCR štafet a klubu – info pro žáky

14. září 2014 7:16 PSOB 47 zobrazení

Na stránkách pražského žactva – „praŽÁKU“:[http://zaci-praha.webnode.cz/] – jsou „informace k možnosti startu na MCR“:[http://zaci-praha.webnode.cz/news/seznam-prihlasenych-na-mcr-stafet-a-druzstev/] štafet a klubu, resp. k závodu žákovských štafet a žákovských výberu. Potvrzujte Dominice P. svou úcast, at muže dumat nad soupiskami – letos to máme skoro za humny!