Celkové výsledky oblastního žebrícku

3. listopadu 2014 12:23 PSOB 72 zobrazení

Celkové výsledky, licence udeleny.
Pro protesty byl na adrese forstova-ms.mff.cuni.cz termín do 17. 11. 2014.

– „“Manufaktura Pražský žebrícek a veteránský žebrícek““:[http://mfp.mff.cuni.cz/pz/pz14p.htm]
– „“Manufaktura – Liga oddílu““:[http://mfp.mff.cuni.cz/pz/pz14Liga.htm]
– „“Jednotlive zpracované závody““:[http://mfp.mff.cuni.cz/pz/VypocetPZ14p.xlsx] v Excelu