Valné shromáždení PSOS 19/1/2014

5. ledna 2015 14:27 PSOB 40 zobrazení

Zveme zástupce Vašeho oddílu na Valné shromáždení Pražského svazu orientacních sportu, které se bude konat v pondelí 19/1 od 18:15 na Strahove, místnost 234 (jako vloni).

Kluby do 49 registrovaných mohou vyslat 1 zástupce, kluby od 50 registrovaných výše 2 zástupci.

Schuze výboru oblasti probehne od 17:45.

Toto VS je volební, uvítáme zájemce o práci ve výboru PSOS.