Nominacní kritéria na LODM Pražské oblasti a další akce žáku

17. března 2015 13:32 PSOB 98 zobrazení

Na „“žákowebu““:[http://zaci-praha.webnode.cz/] se objevila nominacní kritéria na letošní Letní olympiádu detí a mládeže v Plzni.
Týkají se všech detí s trvalým bydlištem na území hlavního mesta Prahy – ovšem zájemci se musí vcas nahlásit trenérce Plochové!

Na webu žactva si prostudujte i další letošní akce pro pražské žáky.