Pražský magistrát podporil sportovními granty i orientacní beh

31. července 2015 8:36 PSOB 37 zobrazení

Bylo rozhodnuto o sportovních grantech Hl. M. Prahy – orientacní beh získal podporu pro nekteré jarní souteže – OM štafet a Dny s mapou v pražských lesoparcích, kde prostredky distribuuje PSOS poradatelum soutežím.

Dále jsme obdrželi financní prostredky ve výsi 100000 na Rozvojový projekt PSOS na rozvoj clenské základny a zajištení trenérské práce v mládežnickýchkategoriích 2015-16, kde bude dotace presne podle projektu rozdelena po podepsání realizátorských smluv na jednotlivé oddíly, zapojené do projektu. (Celé znení projektu „“zde““:[http://psob.dig.cz/index.php?docs&file=135], od magistrátu jsme odbrželi presne desetinu požadované cástky, podíly oddílu budou tedy též desetinové ve srovnání s projektem)