Pozvánka na ustavující a volební VH Pražského svazu orientacních sportu

19. ledna 2016 13:37 PSOB 51 zobrazení

Kluby do 49 registrovaných mohou vyslat 1 zástupce, kluby od 50 registrovaných výše 2 zástupce.

Toto VS by melo probehnout jako ustavující schuze se schválením nových stanov (totožných s novými stanovami CSOS) a volbou statutárního zástupce nove vzniklého pobocného spolku s právní subjektivitou: PSOS – krajského svazu CSOS.

Viz http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/
stanovycsos-2015.pdf a viz http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/
csos/usneseni-vh-2015-11-28.pdf

Pozvánky odešly na emailové adresy oddílu uvedené v ORISu 29. ledna 2016.