Shromáždení sekce OB, Ustavující Valná hromada Pražského krajského svazu CSOS

25. února 2016 13:47 PSOB 71 zobrazení

V pondelí 15. února probehlo shromáždení sekce OB PSOS, vyslechlo zprávy o cinnosti a rozpoctu. Schuze byla zároven ustavující schuzí krajského svazu jako pobocného spolku CSOS.

Nadále tedy nebude krajský svaz vystupovat pro názvem Pražský svaz orientacních sportu, ale pod novým názvem Pražský krajský svaz CSOS, pobocný spolek a bude mít vlastní právní osobnost, potvrdili jsme nové stanovy CSOS, které jsou zároven i stanovami pobocných spolku CSOS.

Pro oddíly to znamená vyckat s veškerými platbami na zrízení nového úctu, vcas jim bude oznámen.

Zápis z ustavující Valné hromady bude spolu se zápisem v rejstríku vyvešen okamžite po zapsání do rejstríku, zápis ze shromáždení sekce je již v dokumentech.