Žebrícky pred finálem

15. dubna 2016 8:00 PSOB 73 zobrazení

Prubežné výsledky po peti kolech. Už nás ceká pouze poslední víkendový dvojzávod a prihlášky na nej koncí v pondelí.

– „“Manufaktura Pražský žebrícek a veteránský žebrícek““:[http://mfp.mff.cuni.cz/pz/pz16j.htm]
– „“Jednotlive zpracované závody““:[http://mfp.mff.cuni.cz/pz/VypocetPZ16j.xlsx] v Excelu