V Praze-Karlíne zahájen seriál Dny s mapou na Svetový den orientacního behu

12. května 2016 12:00 PSOB 36 zobrazení

Ve stredu 11. kvetna usporádal oddíl „“OK Kamenice první závod““:[http://okkamenice.cz/ppz16/] „“Žaket Pražského poháru žactva““:[http://www.zaket.cz/index.php?page=orientacni-beh/zaket-ppz/novinky] a velice úspešnou prezentaci orientacního behu v centru hlavního mesta. Byla to zároven první císt seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích, kdy každou stredu mužete v nekteré cásti metropole ci v jejím bezprostredním okolí vyzkoušet orientacní beh na tréninkových tratích pro príchozí verejnost.
O popularite seriálu svedcí úcast 623 závodníku – a to se hodí, protože závod byl jednou z akcí prvního „“Svetového dne orientacního behu““:[http://worldorienteeringday.com/], kdy jsme se snažili predvést sílu komunity orientáku po celém svete. Registrace úcastníku postupne nabíhají, prekonáme dosavadní rekord v poctu startujících v jednom dni, který cinil pres 200000 úcastníku?

Jak se akce vydarilamužete zhlédnout „“zde na záznamu reportáže Ceské Televize““:[http://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/216471290030022-svetovy-den-orientacniho-behu-praha/].