VH a dokumenty k soutežím 2017

22. února 2017 9:46 PSOB 37 zobrazení

Co se zmenilo?
V soutežním rádu byl upraven výpocet B licencí v souladu s nadrazeným Soutežním/klasifikacním rádem CSOS a nove se v oblasti získává licence pouze z jarního Manufaktura Pražského žebrícku a z podzimního Manufaktura Pražského žebrícku.
Seriál Dny s mapou v pražských lesoparcích – Žaket Pražský pohár žactva zustává pouze pohárovým závodem jednotlivcu a družstev, bez možnosti zisku licencí B. Ovšem predpoklad je, že pocet licencí neklesne, protože náš puvodní soutežní rád byl trochu prísnejší, než nový podle požadavku CSOS.
Výhodou je, že po sjednocení klasifikacních rádu bude probíhat výpocet oblastních žebrícku pres aplikaci v ORISu. Nese to s sebou i povinnost zadat žádost o prumery do ORISu, viz bod III.1.5 oblastního SR 2017.

V Hospodárských smernicích došlo k mírné úprave dotací poradatelum oblastních závodu a PPŽ, a také k úprave pujcovného SI na závody, kde není poradatelem PKS CSOS.

Vše o pujcování a stavu SI sady se dozvíte vše na novém odkazu „“Pražský SPORTident““:[https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident] . Lze zde dohledat presný obsah kufru s jednotkami, aktualizace SW a užitecné tipy pro poradatele. V breznu bude sada po kompletní revizi a repasi. K malé tréninkové sade byla dokoupena tiskárna mezicasu. K sade pristupujte svedomite, stav pri predání je povinné odklikat do online protokolu hned behem predávání.

V dokumentech naleznete i oblastní termínovku, kde došlo ke zmene termínu Preboru škol z 11/5 na 9/5 (úterý po PŽ 8/5).