Krajské kolo Preboru škol 9/5, Praha-Repy

15. března 2017 8:23 PSOB 31 zobrazení

Letos se uskutecní krajské kolo Preboru škol v OB pro Prahu a Stredoceský kraj v Praze-Repích, nedaleko zastávky Bílá Hora, ve stejnojmeném „“kulturním domu““:[https://mapy.cz/s/1tySs] bude centrum akce.

Pozor, **krajské kolo probehne v úterý 9. kvetna**, nikoliv 11/5, jak se chybne objevilo ve zpravodaji CSOS.

Pobeží se na nové mape Nad Motolem – Aktivní Lesopark Repy („“stará mapa Nad Motolem““:[http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/nad-motolem-2008]), v nove rekultivovaném volnocasovém parku.

Další informace se budou postupne objevovat „“na webu závodu““:[http://obkotlarka.cz/zavody/kk-ps-ob-2017/aktuality].