Program SCD Praha alias PraŽáku na rok 2018

7. ledna 2018 13:07 PSOB 59 zobrazení

Všechny šikovné pražské žáky upozornujeme na akce a soustredení plánované na rok 2018.

Visí na „“stránce PraŽáku““:[http://zaci-praha.webnode.cz/].

Uvítáme samozrejme i úcast oddílových trenéru.