Valná hromada PKS CSOS bude 1. brezna

9. ledna 2018 13:24 PSOB 95 zobrazení

Predchozí VS stanovilo klíc pro rozdelení poctu zástupcu klubu na následující shromáždení sekce takto:
Kluby s poctem clenu 50 a více, registrovaných k 31/12/17, mohou zastupovat 2 delegáti;
kluby s poctem clenu 1-49, registrovaných do 31/12/17, muže zastupovat 1 delegát.

Delegáti budou na VH seznámeni s cinností a hospodarením krajského svazu v roce 2017 a schválí vnitrní predpisy pro rok 2018 (Hospodárské smernice, Soutežní rád atd..).
Podklady pro jednání spolu s pozvánkou obdrží oddíly mailem (na adresy uvedené v ORISU) zacátkem února.