OM v NOB zrušeno

13. března 2018 15:13 PSOB 60 zobrazení

S velkou lítostí oznamujeme, že v letošním roce neprobehne oblastní mistrovství v nocním OB.
Porádající oddíl MFP nezískal povolení od mesta Rícany k usporádání nocního závodu v jarním termínu a není v silách oddílu prenést závod do jiného prostoru.
Probehlo i jednání o možnosti usporádat OM v NOB jinde jiným oddílem, ale prostor nakonec nebyl shledán v hodným pro tento typ závodu.

Pokud si presto chcete 7.4. (puvodní termín pražského OM) zabehnout NOB, mužete si zajet na OM Ještedské oblasti
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4328

Za SK Lenka Forstová