Jarní soustrední PraŽÁKU a další akce SCD Praha

16. března 2018 8:56 PSOB 33 zobrazení

Jarní sezóna se rozbíhá, v nedeli 18. brezna je v Praze-Cimicích „“Jarní sprint““:[https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4534] (na který se ale bude treba dobre obléknout..) a v nedeli 25. 3. bude „“první jarní žebrícek““:[https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4322]. Nezapomente se vcas prihlásit!

Upozornujeme na „“jarní soustredení PraŽáku““:[https://zaci-praha.webnode.cz/news/soustredeni-prazaku-chvojkovsky-mlyn-28-4-1-5/] ve Chvojkovském mlýne – to se bude konat od 28. dubna do 1. kvetna. Pozvánka šla minulý týden na oddílové trenéry a již se kapacita blíží naplnení.

Na stránce PraŽáku je „“plán akcí““:[https://zaci-praha.webnode.cz/akce/] na celý rok.