PTU informuje cleny ohledne GDPR

16. května 2018 10:50 PSOB 40 zobrazení

CUS a COV ve spolupráci s dalšími strešními organizacemi pripravují pro národní sportovní svazy, krajské a okresní organizace interaktivní seminár, jehož úcelem bude upresnení požadavku GDPR (termín není urcen). Zatím je možné zasílat konkrétní dotazy, které ke GDPR ve Vašem spolku vyvstanou, na e-mailovou adresu info@ptupraha.cz.

PTU má zpracovány odpovedi na casto kladené dotazy v 5 stránkovém dokumentu.

Doporucením PTU je prokazatelne zahájit prípravy k reakci na tento predpis. Na „“stránkách PTU““:[http://www.ptupraha.cz/] naleznete k této problematice nekolik clánku, praktické je asi „“prozkoumat tento vzor ke zpracování osobních údaju““:[http://www.ptupraha.cz/2018/04/gdpr-vzor-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/]