PTU zpracovala manuál pro dotacní program Muj klub

19. října 2018 8:03 PSOB 64 zobrazení

Upozornujeme „na manuál“:[http://www.ptupraha.cz/wp-content/uploads/2018/10/Manu%C3%A1l-pro-pod%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD-do-programu-M%C5%AEJ-KLUB-2019-upr.pdf] zpracovaný Pražskou telovýchovnou unií pro všechny zájemce o dotacní program Muj Klub.