Nové oblastní dokumenty a pár zmen

27. února 2019 13:13 PSOB 66 zobrazení

Zamerte svou pozornost na zvýšení vkladu v oblastních soutežích, zmenu zápujcek casomíry SportIdent (zatím jen v HS, na stránce SportIdent probehne v nejbližších dnech) a standardizaci tratí pro nejmenší.
Nove jde na fáborky jen kategorie HD10F (prípadne TF, kde rodice ci trenér jen stínují), rodinné týmy a deti s rodici patrí na trat Z1(HDR), kde se fáborky vyskytnou jen výjimecne a pro zpestrení na 1-2 úsecích. Z toho je zrejmé, že vzniknou minimálne dva koridory nejlehcích tratí.

Prehledne vše v dokumentu „“zde““:[http://psob.dig.cz/dokumenty/trate-pro-verejnost-standardizace.pdf].
V tomto dokumentu se snažíme zprehlednit systém tratí pro zacátecníky a trénink spolu s tratemi pro nejmenší.
Obsahuje mnohá doporucení, která znamenají trochu práce navíc pred závodem, ale pri závode samotném mohou významne odlehcit soutežní prezentaci.

**Oddílum, kterí se prihlásí k tomuto dokumentu do 15. brezna a vypíší v rámci oblastních závodu více zacátecnických a tréninkových tratí než prikazují soutežní a provádecí predpisy oblasti, nabízíme zarazení do podobného spolecného rozpisu jako má Pražský pohár žactva.**