Hlavní mesto Praha podporuje rozvoj OB i letos

26. července 2019 9:40 PSOB 75 zobrazení

V dotacním programu I. – Systémový rozvoj sportu detí a mládeže Hlavní mesto Praha letos opet podporilo projekt Pražského krajského svazu CSOS.
Pridelená cástka bude rozdelena mezi 5 oddílu, zarazených do projektu na základe systematické práce s mládeží, mající trvalé bydlište na území Hl. M. Prahy. Jediný parametr PKS CSOS pro zarazení oddílu do projektu a rozdelení dotace = pocty registrovaných žáku + dorostencu (další podmínky jsou pravidelné tréninky a úcast v soutežích).