Nové dokumenty pro sezónu 2020

24. února 2020 11:43 PSOB 87 zobrazení

10. února probehla Valná hromada PKS CSOS a Shromáždení sekce OB Pražské oblasti.

V dokumentech najdete jak zápis z tohoto schuzování, tak nové dokumenty – Soutežní rád, Hospodárské smernice a Provádecí predpisy.

K jediné zmene došlo v HS – navýšení minimálního startovného na PPŽ pro žactvo. Jinak se jedná spíše o formulacní a zpresnující úpravy HS.

V diskusi se probíralo:
– Zvyšující se požadavky majitelu lesa a pozemku – problémy se vsupy do lesa a pronájmy – jak kodifikovat mimorádné náklady na porádání závodu

– Zavedení petiletého intervalu ve veteránských kategorií (letos beze zmen, úkol na príští rok to promyslet a pripravit)

– Vyhlašování prvních šesti v žákovských kategoriích (jsou velmi pocetné, asi není problém odmenit alespon vyhlášením a drobností i tento pocet vyhlašovaných)

– pozitivní zpetná vazba poradatelu na trate T a Z, doproucení všem, aby dusledne a v plné šíri aplikovali smernici Standardizace tratí pro verejnost.