Prubežné výsledky Manufaktura PŽ a VŽ

16. září 2020 7:19 PSOB 110 zobrazení

Máme spocítané výsledky oblastního žebrícku po dvou závodech, jak mládež „“v Manufaktura pražském žebrícku““:[https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=6092], tak „“ve Veteránském žebrícku““:[https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=6093]
Do celkového hodnocení se budou pocítat 4 nejlepší závody.

Hlavne ve starších kategoriích mládeže 18,20 by bylo tento podzim dobré zvýšit svou úcastí pocty, aby Praha nejaké licence mohla udelit i zde (áckari se ale do žebrícku v techto kategoriích nepocítají).